0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung trung tâm xã Vân Tùng huyện Ngân Sơn giai đoạn 2010 - 2020 định hướng đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung trung tâm xã Vân Tùng huyện Ngân Sơn giai đoạn 2010 - 2020 định hướng đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

+ Điều lệ quản lý xây dựng Điều chỉnh quy hoạch chung trung tâm xã Vân Tùng huyện Ngân Sơn giai đoạn 2010 - 2020 định hướng đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH_02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất và đánh giá đất xây dựng

+ QH_03: Bản vẽ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ QH_04: Bản vẽ đánh giá đất xây dựng

+ QH_05: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH_06: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đến năm 2030

+ QH_07: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng giai đoạn 2010 - 2020

+ QH_08: Bản vẽ định hướng quy hoạch giao thông

+ QH_09: Bản vẽ vẽ định hướng quy hoạch san nền và thoát nước mưa

+ QH_10: Bản vẽ định hướng quy hoạch cấp nước

+ QH_11: Bản vẽ định hướng quy hoạch cấp điện

+ QH_12: Bản vẽ định hướng quy hoạch thoát nước thải, VSMT, quản lý nghĩa trang

+ QH_13: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

+ QH_14: Bản vẽ đánh giá môi trường chiến lược

+ QH_15: Bản vẽ minh họa thiết kế đô thị

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi