0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Thượng mở rộng và vùng phụ cận, huyện Tân Yên đến năm 2035, tỉnh Bắc Giang

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Thượng mở rộng và vùng phụ cận, huyện Tân Yên đến năm 2035, tỉnh Bắc Giang

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí và liên hệ vùng

+ Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất

+ Bản vẽ đánh giá đất xây dựng

+ Bản vẽ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025

+ Bản vẽ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2035

+ Bản vẽ kiến trúc cảnh quan và phân khu chức năng

+ Bản vẽ thiết kế đô thị

+ Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ Bản vẽ quy hoạch cấp nước, thoát nước thải

+ Bản vẽ quy hoạch thông tin liên lạc

+ Bản vẽ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: (.doc), (xls), (.dwg)

(NPH--Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi