0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Dran, Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

Thị trấn Dran Đơn Dương thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng được hình thành cùng thời điểm với thành phố Đà Lạt đầu thế kỷ XX. Thị trấn do người Pháp đặt tên, nằm lưng chừng giữa hai con đèo Dran và Ngoạn Mục. Thị trấn Dran cách Đà Lạt  40 km về hướng Đông Nam. Có nhiều đường dẫn đến thị trấn. Có thể đi từ Đà Lạt theo hướng đèo Dran, từ TP HCM đi theo hướng Đức Trọng , Finom, Thạnh Mỹ và từ TP Phan Rang đi theo hướng đèo Ngoạn Mục. Thị trấn D’Ran là đô thị loại 5, là đô thị chuyên ngành kinh tế phía Đông vùng phụ cận thành phố Đà Lạt, trung tâm du lịch sinh thái cảnh quan hồ và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Về chức năng: là một trong 6 đô thị vệ tinh, là đô thị cửa ngõ của trung tâm thành phố Đà Lạt. D’Ran là một trong 2 thị trấn của huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng. Với diện tích đất tự nhiên trên 13.644 ha, vùng lõi đô thị 350 Ha, dân số tính đến năm 2020 là 14.950 người (số liệu của chi cục thống kê huyện Đơn Dương). Với vị trí đầu mối giao thông thuận lợi, khu vực này có tiềm năng để phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, tập trung dân cư và đầu tư xây dựng, là động lực cho khu vực kinh tế phía đông nam của tỉnh. Mặt khác, các dự án như công trình thủy lợi, thủy điện sẽ là các tiền đề quan trọng trong việc hình thành và phát triển khu trung tâm D’Ran mới trong tương lai.

- Mục tiêu quy hoạch:  Việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn D’Ran huyện Đơn Dương nhằm thực hiện triển khai thực hiện quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ Tướng phê duyệt tại QĐ số 704/QĐ-TTg ngày 12/05/2014. Nhằm định hướng sự xây dựng đô thị phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, phù hợp với cơ sở kỹ thuật thuật hạ tầng của đô thị hiện hữu, hạn chế sự tác động đến tự nhiên và đời sống nhân dân. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn D’Ran huyện Đơn Dương sẽ là cơ sở định hướng phát triển đô thị của D’Ran đến năm 2030, là công cụ quản lý đô thị trên địa bàn thị trấn. Là cơ sở để hướng dẫn, thực hiện và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị trấn. Định hướng quy hoạch sử dụng đất hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng định hướng. Định hướng phát triển kinh tế, xã hội của thị trấn D’Ran và vùng lân cận trong tương lai. Xác định rõ vai trò của thị trấn D’Ran trong chuỗi đô thị vệ tinh của TP Đà Lạt. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn D’Ran huyện Đơn Dương sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội và an ninh của địa phương.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 1529/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Dran, Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

- Thời điểm quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (jdp):

+ BV03: Bản đồ quy hoạch hiện trạng tổng hợp

+ BV06: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

 

+ BV07: Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian đô thị

+ BV08: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ BV10: Bản đồ quy hoạch cấp điện

(ThanhThao Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi