0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, tầm nhìn sau năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Quyết định quy định quản lý

* Bản vẽ

QH-01.2: Sơ đồ phạm vi giới hạn nghiên cứu quy hoạch

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và lựa chọn đất xây dựng

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đánh giá và lựa chọn đất xây dựng

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-05.1: Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020

QH-05.2: Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2025

QH-06.3: Bản đồ định hướng thoát nước thải

QH-06.4: Bản đồ định hướng cấp nước

QH-06.5: Bản đồ định hướng thoát nước mưa

QH-06.6: Bản đồ định hướng cấp điện

QH-06.7: Bản đồ định hướng cấp điện chiếu sáng

QH-06.8: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

QH-06.9: Bản đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

QH-06.10: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi