0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

- Xã Liên Mạc nằm phía Tây huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 40 km, có diện tích 817,86 ha, với dân số 15.919 người, được phân bố trên 3 thôn (Bồng Mạc, Yên Mạc và Xa Mạc). Liên Mạc là một trong những xã điểm xây dựng nông thôn mới và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội được UBND huyện Mê Linh phê duyệt năm 2011 theo Quyết định số 9417/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch năm 2011), sau hơn 7 năm thực hiện, cơ bản các hạng mục đã được đầu tư xây dựng theo quy hoạch như công trình văn hóa, công trình công cộng, hệ thống giao thông… ; kinh tế xã có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực sản xuất được cải thiện, đời sống nhân dân được nâng cao, an ninh trật tự được đảm bảo…

- Mục tiêu: Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết đinh 1259/QĐ-TTg ngày 26/07/2011; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ; Quy hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đến năm 2020, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020. Việc lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới, mục tiêu đạt chuẩn Nông thôn mới theo quy định của Chính phủ. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với quá trình hiện đại hoá nông thôn về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phát triển dịch vụ, xác định các chỉ tiêu phát triển chung và cụ thể cho từng lĩnh vực của toàn xã, giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái... nhằm đảm bảo tính khả thi và phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, tiến tới thu hẹp khoảng cách với cuộc sống đô thị. Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước,...); xây dựng, cải tạo công trình; chỉnh trang làng xóm, cảnh quan. Đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện. Làm cơ sở cho việc lập đề án, dự án đầu tư; là cơ sở để các cơ quan, chính quyền địa phương tổ chức quản lý, kiểm soát phát triển theo quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn, thu ngắn cách biệt giữa nông thôn và thành thị. Phát huy năng lực nội tại kết hợp với các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và xã hội để xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với yêu cầu của nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hóa gồm cả nông nghiệp và phi nông nghiệp. Xây dựng nền sản xuất toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao. Bảo đảm vững chắc an ninh lương thực cả trước mắt và lâu dài, đồng thời thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch.

- Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội đến năm 2030

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ (CAD):

+ Sơ đồ vị trí

+ Bản đồ hiện trạng tổng hợp

+ Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ định hướng giao thông

+ Bản đồ định hướng cấp thoát nước

+ Bản đồ định hướng cấp điện

(mailien - Thanhphuong99 - Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi