0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Tỉnh Sơn La

*Thông tin đồ án lập quy hoạch:

-Thời điểm lập quy hoạch: Năm 2016

*Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

*Thuyết minh quy hoạch

-Bản vẽ:

+QH_01: Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng

+QH_02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

+QH_02B: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+QH_02C: Bản đồ hiện trạng môi trường

+QH_02D: Bản đồ đánh giá tổng hợp lựa chọn đất xây dựng

+QH_02E: Bản đồ lịch sử phát triển đô thị

+QH_03: Các sơ đồ cơ cấu quy hoạch

+QH_04: Bản đồ định hướng không gian kiến trúc cảnh quan

+QH_05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+QH_06A: Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật

+QH_06B: Bản đồ quy hoạch giao thông

+QH_06C: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+QH_06D: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+QH_06E: Bản đồ định hướng thông tin liên lạc

+QH_06F: Bản đồ quy hoạch thoát nước mặt

+QH_06G: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và VSMT

+QH_06H: Bản đồ quy hoạch CGĐĐ, CGXD, hành lang an toàn kỹ thuật

+QH_07: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

+QH_08: Bản vẽ thiết kế đô thị

+QH_09: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.pdf), (.doc)

(btn-haipm-hva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi