0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
QHC-Huyện Hải Hà-T.Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Quyết định phê duyệt

3- Bản vẽ (tỷ lệ1/10.000)

+ QH04: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

+ QH05: Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ QH06: Bản đồ quy hoạch san nền và thoát nước mưa

+ QH07: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

+ QH08: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH09: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH10: Bản đồ thoát nước thải và vệ sinh môi trường

+ QH11: Bản đồ quy hoạch san nền và thoát nước mưa giai đoạn đầu

+ QH12: Bản đồ quy hoạch giao thông giai đoạn đầu

+ QH13: Bản đồ quy hoạch cấp điện giai đoạn đầu

+ QH14: Bản đồ quy hoạch cấp nước giai đoạn đầu

+ QH15: Bản đồ TNT và vệ sinh môi trường giai đoạn đầu

+ QH16: Bản đồ đánh giá tác động môi trường

(bnt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi