0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
QHC-Huyện Yên Hưng (Thị xã Quảng Yên) đến năm 2020-T.Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Quyết định phê duyệt

3- Bản vẽ 

+ QH01.A: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH02: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ QH03.A: Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ QH03.B: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH04.A: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH04.B: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

+ QH05: Bản đồ thiết kế đô thị

+ QH06: Bản Đồ quy hoạch cấp điện

+ QH07: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải & vệ sinh môi trường

+ QH08: Bản đồ đánh giá tác động môi trường

+ QH09: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi