0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung đề án phát triển dịch vụ thương mại phục vụ du lịch Yên Tử đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, thành phố Uông Bí

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

- Nhằm mở rộng và phát triển khu di tích danh thắng Yên Tử, ngày 26/11/2012 Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành quyết định số 1671/QĐ-TTg về việc “Thành lập khu rừng quốc gia Yên Tử và dự án đầu tư khu rừng quốc gia Yên Tử”; Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 27/9/2012 về việc xếp hạng di tích lịch sử và di tích quốc gia đặc biệt (di tích lịch sử Bạch Đằng, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Yên Tử); Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 18/2/2013 về việc phê duyệt đề án “Mở rộng và phát triển khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh”. Vì vậy việc xây dựng dự án: “Quy hoạch phát triển dịch vụ thương mại vùng đệm phục vụ du lịch Yên Tử giai đoạn đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030” là việc cấp thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của vùng đệm nói chung và của thành phố Uông Bí trước mắt cũng như lâu dài.

- Phạm vi ranh giới hành chính toàn vùng nghiên cứu bao gồm 32 đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, trong đó thành phố Uông Bí 11 xã, phường (9 phường, 2 xã); thị xã Đông Triều 04 xã; thành phố Cẩm Phả 01 phường; thị xã Quảng Yên 01 phường; thị xã Chí Linh 10 xã phường; huyện Sơn Động 02 xã 1 thị trấn; huyện Lục Nam 1 xã. Ngoài ra còn không gian cụm di tích và danh thắng Núi Bài Thơ thành phố Hạ Long và di tích Thương cảng Vân Đồn huyện Vân Đồn.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch chung đề án phát triển dịch vụ thương mại phục vụ du lịch Yên Tử đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, thành phố Uông Bí: năm 2016

- Mục tiêu đồ án Quy hoạch chung đề án phát triển dịch vụ thương mại phục vụ du lịch Yên Tử đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, thành phố Uông Bí: Giúp đánh giá thực trạng sản phẩm du lịch và hệ thống dịch vụ vùng đệm Yên Tử hiện có, xác định các lợi thế, hạn chế, định hướng sản phẩm du lịch cần có, những giải pháp chủ yếu phát triển dịch vụ vùng đệm Yên Tử nhằm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích danh thắng, đẩy nhanh mục tiêu xây dựng và phát triển Uông Bí trở thành trung tâm du lịch văn hóa tâm linh trọng điểm của tỉnh theo hướng phát triển bền vững.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung đề án phát triển dịch vụ thương mại phục vụ du lịch Yên Tử đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, thành phố Uông Bí

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đề án phát triển dịch vụ thương mại phục vụ du lịch Yên Tử đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, thành phố Uông Bí

(huycuong-thieuxuan-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi