0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung điều chỉnh mở rộng thị trấn Phù Yến, huyện Phù Yên giai đoạn 2015 - 2025, huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La

* Thông tin đồ án lập quy hoạch:

- Thời điểm lập quy hoạch : Năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh quy hoạch

- Bản vẽ:

+QH_01: Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng

+QH_02A: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

+QH_02B: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+QH_02C: Bản đồ hiện trạng môi trường

+QH_02D: Bản đồ đánh giá đất xây dựng

+QH_04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

+QH_05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch

+QH_06A: Bản đồ san nền và chuẩn bị kỹ thuật

+QH_06B: Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ

+QH_06C: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+QH_06D: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+QH_06E: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

+QH_06F: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

+QH_06G: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

+QH_06H: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

+QH_07: Bản vẽ thiết kế đô thị

Định dạng tài liệu : (.dwg), (.pdf), (.doc)

(tbn-haipm-hva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi