0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung Đô thị Trung tâm vùng huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn nghiên cứu

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

QH-05.1: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng giai đoạn đến năm 2025

QH-05.2: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

QH-06.1: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.2: Bản đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

QH-06.3: Bản đồ định hướng cấp nước đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

QH-06.6: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

QH-06.7: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.pdf), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi