0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung thành phố Cẩm Phả đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.xls)

Quy hoạch chung thành phố Cẩm Phả đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Quảng Ninh

- Thành phố Cẩm Phả là một trong những đô thị trung tâm được định vị trong không gian phát triển đô thị chung của tỉnh Quảng Ninh và của vùng Đông Bắc. Là một phần trong chuỗi đô thị ven biển Quảng Yên - Hạ Long - Cẩm Phả - Vân Đồn - Móng Cái để phát triển dịch vụ, du lịch, kinh tế biển. TP Cẩm Phả và TP Hạ Long sẽ là động lực, là hạt nhân thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh.

- Phạm vi quy hoạch trực tiếp: Toàn bộ ranh giới hành chính TP Cẩm Phả (Bao gồm 13 phường và 03 xã). Cụ thể: Phía Đông giáp huyện Vân Đồn; Phía Tây giáp thành phố Hạ Long; Phía Nam giáp vịnh Bái Tử Long; Phía Bắc giáp huyện Ba Chẽ và huyện Tiên Yên.

- Được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung thành phố Cẩm Phả đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Quảng Ninh : Xây dựng hệ thống HTKT và HTXH đô thị mới hiện đại, đồng bộ; chỉnh trang hạ tầng khu dân cư hiện trạng (Trong đó có cả việc đề xuất xây mới hoặc cải tạo các chung cư xuống cấp); xây dựng các khu công viên cây xanh, vườn dạo đề phụ vụ đô thị (mới và hiện trạng) Phát huy vai trò là hạt nhân, đầu mối giao thông quan trọng, cửa chính ra biển của tỉnh Quảng Ninh. Đánh giá hiện trạng đất đai, dân số, hạ tầng (HTKT, HTXH, HTSX); xây dựng mục tiêu, tầm nhìn, dự báo phát triển; định vị, xác định lợi thế, tiềm năng phát triển cho TP Cẩm Phả giai đoạn mới; định hướng phát triển không gian thành phố, định hướng sử dụng đất, hạ tầng, phân kỳ...; đưa ra giải pháp phát triển phù hợp từng giai đoạn...

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung thành phố Cẩm Phả đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Cẩm Phả đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Quảng Ninh

+ QH 01: Bản vẽ nền quy hoạch sử dụng đất

+ QH 02: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 05: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 06: Bản vẽ chuẩn bị kỹ thuật

+ QH 07: Bản vẽ quy hoạch công nghiệp

+ QH 08: Bản vẽ quy hoạch cấp điện

+ QH 09: Bản vẽ quy hoạch thông tin liên lạc

+ QH 10: Bản vẽ vệ sinh môi trường

(huentt-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi