0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung-Thành phố Móng Cái-T.Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Nhiệm vụ, tờ trình

3- Bản vẽ

+ QH01: Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất & giao thông

+ QH02: Bảnđồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ QH03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH04: Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ QH05: Bản đồ định hướng không gian đô thị (phương án chọn)

+ QH06: Bản đồ định hướng không gian đô thị (phương án so sánh)

+ QH07: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH08: Bản đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

+ QH09: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH10: Bản đồ quy hoạch cấp nước

Định dạng tài liệu: thuyết minh file word (.doc), bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b-15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi