0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng đến năm 2035 - tỉnh Lạng Sơn

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

- Vị trí, địa điểm: Gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Hữu Lũng, xã Sơn Hà và một phần diện tích các xã Đồng Tân, Hồ Sơn và Minh Sơn. Quy mô diện tích: 1.536,0ha

- Phạm vi ranh giới, bao gồm:

   + Phía Đông - Bắc giáp phần đất đồi các thôn Sẩy Thượng, thôn Rừng Dong, thôn Tân Thành xã Đồng Tân;

  + Phía Đông - Nam giáp đất đồi thôn Na Hoa (cách đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn khoảng 0,12 km);

  + Phía Tây - Bắc giáp đất đồi thôn Ngóc, xã Đồng Tân;

  + Phía Tây - Nam giáp đất đồi thôn Coóc Mò, thôn Cã, xã Minh Sơn.

- Mục tiêu của Quy hoạch chung thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng đến năm 2035 - tỉnh Lạng Sơn là: Giúp Cụ thể hóa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng; khai thác tối đa tiểm năng và lợi thế, xây dựng phát triển thị trấn Hữu Lũng theo hướng bền vững, tạo tiền đề phát triển thành đô thị loại IV. Thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới, hội nhập với sự phát triển chung của vùng và khu vực. Làm cơ sở pháp lý cho lập các đồ án quy hoạch chi tiết, tạo môi trường thu hút đầu tư và lập các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Thời điểm lập Quy hoạch chung thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng đến năm 2035 - tỉnh Lạng Sơn: năm 2020

- Được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định /QĐ-UBND ngày 13 tháng 08 năm 2020

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng đến năm 2035 - tỉnh Lạng Sơn

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

- QH 02: Bản vẽ hiện trạng

- QH 03: Bản vẽ quy hoạch giao thông

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi