0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Quy hoạch chung thị xã Cao Bằng – Tỉnh Cao Bằng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch bao gồm 2 phần chính sau:

Phần 1: Phần chung

Phần 2: Phần riêng

Thuyết minh tổng hợp

Thành phần bản vẽ của đồ án:

Phần chung

1-Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

2-Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật

3-Bản đồ đánh giá quỹ đất xây dựng

4-Bản đồ hiện trạng giao thông

5-Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

6-Sơ đồ đánh giá hiện trạng môi trường

7-Sơ đồ lý thuyết và ý tưởng

8-Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị

9-Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

10-Sơ đồ định hướng phát triển không gian

11-Bản đồ quy hoạch xây dựng đợt đầu

12-Sơ đồ định hướng quy hoạch mạng lưới giao thông

13-Sơ đồ định hướng quy hoạch chiều cao và thoát nước

14-Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Phần riêng 1, 2, 3 với các bản vẽ thiết kế chi tiế cho một khu vực:

Sơ đồ vị trí và đánh giá hiện trạng tổng hợp

Sơ đồ ý tưởng và cơ cấu quy hoạch sử dụng đất

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Phối cảnh minh hoạ

Sơ đồ thiết kế đô thị

(bnt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi