0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng Đô thị Đồng Tâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết quy định quản lý

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-02: Bản đồ hiện trạng xây dựng kiến trúc, cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đất đai

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

QH-06: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch san nền – thoát nước mưa

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch cấp nước thông tin liên lạc

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

QH-08: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi