0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng Đô thị mới Cửa Đạt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2007

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ phân tích mối liên hệ vùng

QH-02: Bản đồ tổng hợp hiện trạng

QH-03: Bản đồ định hướng phát triển du lịch hồ Cửa Đạt

QH-04: Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.1: Sơ đồ định hướng giao thông

QH-06.2: Sơ đồ định hướng san nền

QH-06.3: Sơ đồ định hướng cấp nước

QH-06.4: Sơ đồ định hướng cấp điện

QH-06.5: Sơ đồ định hướng thoát nước

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.pdf), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi