0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng hệ thống thoát nước đô thị mới Phú Mỹ giai đoạn đến năm 2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.pdf)

- Địa điểm quy hoạch : Khu vực nội thị đô thị mới Phú Mỹ, giới hạn bởi:

+ Phía Bắc: Giáp ranh giới tỉnh Đồng Nai

+ Phía Nam: Giáp ranh giới thị xã Bà Rịa.

+ Phía Đông: Thẳng qua phần đất xã Hắc Dịch tới dọc đỉnh núi Thị Vải vả ranh giới xã Châu Pha và Hội Bài. (Bao trọn các lưu vực có nhánh sông suối thoát ra sông thị Vải)

+ Phía Tây: Giáp sông Thị Vải.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng hệ thống thoát nước đô thị mới Phú Mỹ giai đoạn đến năm 2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàuu: năm 2008

- Mục tiêu đồ án Quy hoạch chung xây dựng hệ thống thoát nước đô thị mới Phú Mỹ giai đoạn đến năm 2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đây là quy hoạch xây dựng chuyên ngành thoát nước. Nước mưa và nước thải được quy hoạch thoát riêng, trong đó nước thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn Việt Nam trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng hệ thống thoát nước đô thị mới Phú Mỹ giai đoạn đến năm 2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ ranh giới quy hoạch

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ khu vực nghiên cứu

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ liên hệ vùng

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng mạng lưới thoát nước

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng tổng hợp

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ định hướng quy hoạch giao thông đến năm 2020

+ QH 09: Bản vẽ sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng đến năm 2020

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ định hướng quy hoạch cấp nước đến năm 2020

+ QH 11: Bản vẽ sơ đồ vị trí và quy mô các dự án thoát nước liên quan

+ QH 12: Bản vẽ sơ đồ phân chia lưu vực thoát nước mưa

+ QH 13: Bản vẽ sơ đồ mạng lưới quy hoạch thoát nước mưa đề xuất đến năm 2020 Phương án 1

+ QH 14: Bản vẽ sơ đồ mạng lưới quy hoạch thoát nước mưa đề xuất đến năm 2020 Phương án 2

+ QH 15: Bản vẽ sơ đồ các tuyến suối, hồ sau khi cải tạo

+ QH 16: Bản vẽ sơ đồ mạng lưới quy hoạch thoát nước mưa đề xuất đến năm 2015 Phương án 1

+ QH 17: Bản vẽ sơ đồ mạng lưới quy hoạch TNM đề xuất đến năm 2015 Phương án 2

+ QH 18: Bản vẽ sơ đồ mạng lưới quy hoạch thoát nước thải đề xuất đến năm 2020 Phương án 1

+ QH 19: Bản vẽ sơ đồ phân chia lưu vực thoát nước thải đến năm 2020 phương án 2

+ QH 20: Bản vẽ sơ đồ thoát nước thải giai đoạn năm 2020

+ QH 21: Bản vẽ sơ đồ thoát nước thải giai đoạn năm 2015 phương án 1

+ QH 22: Bản vẽ sơ đồ thoát nước thải giai đoạn năm 215 phương án 2

(huentt-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi