0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 - tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.jpg) (.pdf)

Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 - tỉnh Quảng Ninh

- Khu kinh tế Vân Đồn là khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino du lịch  biển đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp;  Là cửa ngõ giao thương quốc tế, tạo ra những sản phẩm độc đáo, khác biệt hiện đại với chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế.

- Phạm vi nghiên cứ lập quy hoạch trên toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh.) Quy mô lập quy hoạch: Diện tích tự nhiên của huyện Vân Đồn khoảng 2.171,33 km2. Trong đó: diện tích đất tự nhiên là 581,83 km2  diện tích vùng biển là 1.589,5 km2.

- Được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 17 tháng 2 năm 2020.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 - tỉnh Quảng Ninh: Xây dựng các chương trình  kế hoạch thực hiện quy hoạch; rà soát điều chỉnh các quy hoacj có liên quan bảo đảm phù hợp thống nhất đồng bộ với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040. Tổ chức triển khai lập các quy hoạch phân khu xây dựng  quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị cho các khu chức năng trong Khu kinh tế  làm cơ sở quản lý quy hoạch triển khai các dự án đầu tư  xây dựng. Xây dựng  đề xuất cơ chế chính sách, nguồn lực tài chính, nhân lực thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 - tỉnh Quảng Ninh

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ QH 02: Bản vẽ định hướng kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan

(huentt-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi