0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang - tỉnh Trà Vinh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

- Thị trấn Mỹ Long được thành lập từ năm 1996 trên cơ sở là một điểm dân cư trung tâm của xã Mỹ Long, huyện Cầu Ngang.Hiện nay, thị trấn Mỹ Long là một trong hai thị trấn của huyện Cầu Ngang.Trong quá trình phát triển, thị trấn Mỹ Long đã bộc lộ nhiều điều bất cập. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự bất cập là thiếu quy hoạch chung xây dựng, đây là một trong những cơ sở tiền đề hết sức quan trọng trong việc tổ chức không gian, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở cho đô thị, nhằm thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững. Sau khi đồ án quy hoạch chung thị trấn Mỹ Long được phê duyệt, sẽ là cơ sở để lập quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong đô thị.

 Thời điểm lập Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang - tỉnh Trà Vinh: năm 2015

- Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang - tỉnh Trà Vinh được phê duyệt tại Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 06 tháng 05 năm 2015

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang - tỉnh Trà Vinh đó là: Xác định quy mô, tính chất và định hướng phát triển không gian, cảnh quan khu vực đô thị thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang đến năm 2030. Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, cơ cấu quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế xã hội và đầu tư cơ sở hạ tầng của huyện Cầu Ngang và tỉnh Trà Vinh. Xây dựng thị trấn Mỹ Long trở thành hạt nhân phát triển kinh tế của  huyện và nhằm thúc đẩy quá trình phát triển chung của toàn tỉnh Trà Vinh.

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang - tỉnh Trà Vinh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang - tỉnh Trà Vinh

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ vị trí và mối liên hệ vùng

+ Bản vẽ quy hoạch mạng lưới giao thông

+ Bản vẽ sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi