0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực thành phố Uông Bí đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

- Để đáp ứng được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thì cần phải tập trung xây dựng một lực lượng lao động mạnh mẽ (như du lịch, nhà hàng, khách sạn, giáo dục – đào tạo, y tế, khai khoáng). Mặt khác, phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê quyệt Quyết định 2704/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực thành phố Uông Bí đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh: năm 2015

- Mục tiêu đồ án Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực thành phố Uông Bí đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh: Đánh giá hiện trạng nhân lực về số lượng, chất lượng, trong đó xác định rõ những điểm mạnh và yếu kém của nguồn nhân lực so với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Dự báo nhu cầu và khả năng cung ứng, xác định phương hướng phát triển nguồn nhân lực của Thành phố thời kỳ 2014 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đưa ra những giải pháp khắc phục tồn tại, yếu kém nhằm có được nguồn nhân lực trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng làm việc, đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới. Làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm nói chung và kế hoạch phát triển nhân lực nói riêng của Thành phố. Đồng thời, trên cơ sở mục tiêu và giải pháp thực hiện quy hoạch, triển khai xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực của Thành phố.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh báo cáo Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực thành phố Uông Bí đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt đồ  Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực thành phố Uông Bí đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh

(huycuong-thieuxuan-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi