0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Thanh Lâm giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến 2030, huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Thanh Lâm là một xã có tiềm năng phát triển kinh tế xã hội rất lớn đó là đất đai và lao động.Có tiềm năng phát triển thành vùng sản xuất nông nghiệp sinh thái, sản xuất hàng hóa nông sản sạch cung cấp cho nội thành Hà Nội với các vùng rau sạch, trang trại trồng cây ăn quả kết hợp thả cá, chăn nuôi gia súc gia cầm quy mô vừa. Tuy nhiên, sự phân bố hệ thống cây trồng, phân vùng sản xuất theo cơ chế tự phát chưa có quy hoạch nên thiếu tính đồng bộ hệ thống, hiệu quả sản xuất chưa cao. Vậy nên việc lập quy hoạch sản xuất nông nghiệp là việc làm cấp thiết trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

- Mục tiêu của Quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Thanh Lâm giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến 2030, huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội là: - Tập trung đầu tư phát triển một số nhóm sản phẩm chủ lực có giá trị kinh tế cao, vùng sản xuất tập trung đảm bảo năng suất, đảm bảo an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm. Định hướng tổ chức không gian sản xuất, hệ thống các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất toàn xã. Quy hoạch không gian chi tiết vùng nông nghiệp hợp lý trên địa bàn, cụ thể hóa phương hướng phát triển kinh tế ngành trồng trọt, chăn nuôi, các sản phẩm nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, cải thiện điều kiện sống và phúc lợi chung của nông dân.

- Thời điểm lập Quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Thanh Lâm giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến 2030, huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội: năm 2018

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Thuyết minh quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Thanh Lâm giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến 2030, huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội

+ Quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Thanh Lâm giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến 2030, huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội

+ Các bảng tính toán

*) Bản vẽ:

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch sản xuất nông ghiệp

(mailien-qtrinh98-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi