0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Tráng Việt giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến 2030, huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Hiện nay ngành nông nghiệp có vị trí quan trọng trong nền kinh tế chung; sản xuất nông nghiệp đã làm ra một khối lượng lương thực, thực phẩm lớn, đáp ứng cơ bản nhu cầu tiêu thụ tại chỗ của người dân, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên sự phân bố hệ thống cây trồng, phân vùng sản xuất theo cơ chế tự phát chưa có quy hoạch nên thiếu tính đồng bộ hệ thống, hiệu quả sản xuất chưa cao. Vậy nên việc lập quy hoạch sản xuất nông thôn là việc làm cấp thiết trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

- Mục tiêu của Quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Tráng Việt giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến 2030, huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội là: Giúp xác định quan điểm, phương hướng và mục tiêu phát triển; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của Thành phố, nhằm phát triển một nền nông nghiệp bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cung cấp cho các nhà đầu tư trong và ngoài huyện Mê Linh cũng như nhân dân những thông tin cần thiết về các tiềm năng, cơ hội đầu tư, kinh doanh và nhu cầu phát triển nông nghiệp của địa phương trong thời gian tới. Xác định những sản phẩm nông nghiệp chính có thế mạnh, xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2030; năm 2020 phù hợp định hướng chung về phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Thời điểm lập Quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Tráng Việt giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến 2030, huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội: năm 2018

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Thuyết minh quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Tráng Việt giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến 2030, huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội

+ Quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Tráng Việt giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến 2030, huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội

+ Các bảng tính toán

*) Bản vẽ:

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch sản xuất nông ghiệp

(mailien-qtrinh98-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi