Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Tỷ lệ bản vẽ:  1/10.000

Diện tích: 2.206  ha

Vị trí: Khu vực nghiên cứu quy hoạch trải rộng trên địa bàn 8 xã với diện tích 11095 ha. Trong đó khu vực quy hoạch có diện tích là 2206 ha thuộc địa bàn 6 xã (các điểm di tích tập trung chủyếu 4 xã: An Sinh, Tràng An, ThuỷAn và Bình Khê)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- Bản đồ hiện trạng di tích

- Bản đồ định hướng phát triển không gian

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Bản đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật

- Bản đồ các khu vực điểm nhấn

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

Date published: 04.04.2015 | 09:37
Available in Ebook

Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần – huyện Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Tỷ lệ bản vẽ:  1/10.000

Diện tích: 2.206  ha

Vị trí: Khu vực nghiên cứu quy hoạch trải rộng trên địa bàn 8 xã với diện tích 11095 ha. Trong đó khu vực quy hoạch có diện tích là 2206 ha thuộc địa bàn 6 xã (các điểm di tích tập trung chủyếu 4 xã: An Sinh, Tràng An, ThuỷAn và Bình Khê)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- Bản đồ hiện trạng di tích

- Bản đồ định hướng phát triển không gian

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Bản đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật

- Bản đồ các khu vực điểm nhấn

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]