0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Định dạng tài liệu:  (.pdf),  (.jpg)

- Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Cục Hàng hải Việt Nam đã lập Quy hoạch chi tiết 6 nhóm cảng biển thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tạo cơ sở pháp lý trong việc định hướng, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển cảng biển. Những năm qua, hệ thống cảng biển Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc cả về chất và lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Tạo dựng được vị thế, mắt xích quan trọng trong hải trình toàn cầu.

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 1579 /QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Thời điểm báo cáo: Năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ (.jpg):

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông Việt Nam đến năm 2050

(huycuong - Thanhphuong99 - Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi