0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung thành phố Uông Bí đến năm 2015 định hướng đến năm 2020, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

- Trong những năm qua ngành nông nghiệp Uông Bí đã có những tăng trưởng cả về chất lượng sản phẩm và giá trị sản xuất, cơ cấu có sự chuyển đổi tích cực theo hướng gia tăng qui mô sản xuất hàng hóa. Những đóng góp của ngành Nông nghiệp đã và đang tiếp tục khẳng định vai trò trong cơ cấu kinh tế của thành phố. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành nông nghiệp thành phố vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định như: tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm, chưa hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng hóa nông sản tập trung. Do vậy, việc lập “Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung thành phố Uông Bí đến năm 2020” là cần thiết, nhằm tập trung thu hút đầu tư, đưa tiến bộ kỹ thuật vào trong sản xuất để nâng cao chất lượng và tăng nhanh giá trị nông sản, tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp, góp phần đưa kinh tế thành phố đạt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020,

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung thành phố Uông Bí đến năm 2015 định hướng đến năm 2020, tỉnh Quảng Ninh: năm 2014

- Mục tiêu đồ án Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung thành phố Uông Bí đến năm 2015 định hướng đến năm 2020, tỉnh Quảng Ninh: Sản phẩm của các vùng hàng hóa tập trung sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu thụ của các đô thị, các khu du lịch, công nghiệp trong tỉnh và khu vực; phục vụ cho nhu cầu chế biến và xuất khẩu. Là cơ sở cho Thành phố, các xã, phường có kế hoạch đầu tư phát triển các vùng sản xuất hàng hoá, tạo bước đột phá trong nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống nhân dân trong vùng. Qua đó góp phần thiết thực và cụ thể hóa việc thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới mà Đảng và chính quyền các cấp đã đề ra.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh báo cáo Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung thành phố Uông Bí đến năm 2015 định hướng đến năm 2020, tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung thành phố Uông Bí đến năm 2015 định hướng đến năm 2020, tỉnh Quảng Ninh

(huycuong-thieuxuan-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi