0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

Quy hoạch xây dựng thị xã Đông Triều đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

- Thị xã Đông Triều là đô thị trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, là cửa ngõ kết nối tỉnh Quảng Ninh với vùng thủ đô Hà Nội, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng duyên hải Bắc Bộ, là một trong những trung tâm văn hóa tâm linh, công nghiệp khai khoáng, sản xuất điện năng và vật liệu xây dựng của tỉnh Quảng Ninh, vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Quốc gia

- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch trực tiếp theo ranh giới hành chính thị xã Đông Triều gồm 21 đơn vị hành chính (gồm 6 phường và 15 xã) với diện tích tự nhiên khoảng 397,2km2. Ranh giới: Phía Bắc giáp huyện Sơn Đông và huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang; Phía Tây giáp thị xã Chí Linh - tỉnh Hải Dương; Phía Đông giáp thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh; Phía Nam giáp huyện Thủy Nguyên - thành phố Hải Phòng và huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương.

- Được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 25 tháng 07 năm 2016

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch xây dựng thị xã Đông Triều đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh : Xây dựng, phát triển thị xã Đông Triều đảm bảo các tiêu chí là đô thị đô thị loại III vào năm 2020, tương xứng với đô thị loại II vào năm 2030 trong tiểu vùng phía Tây của tỉnh Quảng Ninh, là khu vực cửa ngõ của tỉnh Quảng Ninh với vùng thủ đô Hà Nội, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng duyên hải Bắc Bộ. Phát triển công nghiệp khai thác than, công nghiệp điện, sản xuất vật liệu xây dựng bền vững, hài hòa với phát triển nông nghiệp và du lịch văn hóa- lịch sử - tâm linh gắn với các khu di tích Yên Tử - Nhà Trần - Bạch Đằng. Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, triển khai các chương trình phát triển và các dự án đầu tư.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng thị xã Đông Triều đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng thị xã Đông Triều đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất và HTXH

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng giao thông, chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mặt

+ QH 03: Bản vẽ hiện trạng hệ thống cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc

+ QH 04: Bản vẽ hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và năm 2030

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

+ QH 07: Bản vẽ định hướng phát triển giao thông

+ QH 08: Bản vẽ định hướng chuẩn bị kỹ thuật và thủy lợi

+ QH 09: Bản vẽ định hướng cấp nước

+ QH 10: Bản vẽ định hướng cấp điện

+ QH 11: Bản vẽ định hướng thông tin liên lạc

+ QH 12: Bản vẽ định hướng thoát nước thải, chất thải rắn

+ QH 13: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

+ QH 14: Bản vẽ đánh giá tác động môi trường

(huentt-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi