0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)
- Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc có đường biên giới dài 455,57 km, tiếp giáp với hai quốc gia Lào và Trung Quốc và nằm ở thượng nguồn của 3 hệ thống sông chính là sông Đà, sông Mã và sông Mê Kông. Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 954.125 ha, trong đó diện đất quy hoạch lâm nghiệp là 694.753 ha (chiếm 72,8% diện tích tự nhiên toàn tỉnh). Tỉnh có 10 đơn vị hành chính cấp huyện; dân số trên 61 vạn người, gồm 19 dân tộc sinh sống, phân bố không đồng đều, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. 
- Đến hết năm 2020, Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Điện Biên đã hết giai đoạn đầu tư. Để các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh được tiếp tục triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025) về độ che phủ rừng của tỉnh đến năm 2025 đạt 45,5%, thì việc xây dựng và thực hiện “Dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025” là hết sức cần thiết.
* Thông tin đồ án:
- Thời điểm lập Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên: năm 2021
- Mục tiêu của Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên là: Đầu tư phát triển hệ thống rừng phòng hộ, rừng sản xuất thông qua trồng, chăm sóc rừng, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đến năm 2025 đạt 45,5%; bảo tồn đa dạng sinh học và chức năng của hệ sinh thái rừng; hỗ trợ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp thông qua trồng rừng sản xuất, phát triến lâm sản ngoài gỗ, trồng cây phân tán; tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, cải thiện sinh kế nông thôn, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quốc phòng - an ninh.
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Thuyết minh:
+ Thuyết minh Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên
+ Quyết định phê duyệt Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên
+ Tờ trình Quyết định chủ trương Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên
+ Nghị quyết về chủ trương Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên
 (huentt-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi