0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Bắc - tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf), (.dwg)

- Thuận Bắc là huyện phía Bắc của tỉnh Ninh Thuận tiếp giáp với tỉnh Khánh Hòa. Huyện có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh đối với tỉnh Ninh Thuận.

- Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 187/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21/01/2015 về việc điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất; thực hiện công văn số 3822/UBND-QHXD ngày 05 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận; Công văn số 3285/UBND-QHXD ngày 03/08/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận về việc đề nghị chỉ đạo triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện và công tác thống kê năm 2018 và chỉ đạo của UBND huyện Thuận Bắc tại quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 22/6/2018. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp miền Trung thực hiện dự án Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Bắc

- Mục tiêu của dự án Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Bắc là: Xác định danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất; đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong kế hoạch sử dụng đất trong năm 2019 phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh 05 năm (2016-2020) và kế hoạch năm 2018 của tỉnh, huyện. Làm cơ sở pháp lý để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 (Điều 52 Luật Đất đai). Bảo vệ đất trồng lúa nước để giải quyết nhu cầu lương thực tại địa phương và góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Góp phần quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật; đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững. Góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuẩn bị cơ sở hạ tầng, thu hút vốn đầu tư; phát triển khu công nghiệp; phát triển đô thị; xây dựng các khu dân cư nông thôn; các khu du lịch, dịch vụ, thương mại; nâng cao đời sống văn hoá, xã hội; thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và bảo vệ môi trường sinh thái Coi đất đai là nguồn lực để khai thác tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương.

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

- Thuyết minh:

+ Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Bắc

+ Các bảng tính toán: Hệ thống biểu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

- Bản vẽ:

+ Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

(nvl-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi