0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch điều chỉnh cục bộ một số khu vực thuộc đồ án điều chỉnh QHC thành phố Hải Dương đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Trong quá trình quản lý và thực hiện Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 4/7/2017 đến nay định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh và thành phố có nhiều thay đổi, tốc độ phát triển đô thị tăng nhanh, một số nội dung quy hoạch đã duyệt không còn phù hợp. Do đó, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung theo hướng điều chỉnh mục đích sử dụng đất, số tầng cao công trình làm cơ sở thu hút đầu tư phát triển, xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, tạo điểm nhấn cho đô thị, cải thiện nhu cầu về đời sống tinh thần ngày càng nâng cao của người dân đô thị.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch điều chỉnh cục bộ một số khu vực thuộc đồ án điều chỉnh QHC thành phố Hải Dương đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương: năm 2020.

- Mục tiêu đồ án án Quy hoạch điều chỉnh cục bộ một số khu vực thuộc đồ án điều chỉnh QHC thành phố Hải Dương đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương là: Giúp cụ thể hoá chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh Hải Dương nói chung và thành phố Hải Dương nói riêng. Đưa ra định hướng phát triển, nâng cấp, chỉnh trang, xây dựng đồng bộ hệ thống xã hội, hạ tầng kỹ thuật thành phố Hải Dương. Đề xuất giải pháp quy hoạch, các giải pháp cải tạo nâng cấp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hệ thống hạ tâng kỹ thuật đấu nối, đáp ứng các nhu cầu về khu dịch vụ thương mại, cây xanh,... Đảm bảo sự phát triển bền vững của đô thị, phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Hải Dương và của tỉnh Hải Dương.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch điều chỉnh cục bộ một số khu vực thuộc đồ án điều chỉnh QHC thành phố Hải Dương đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh cục bộ một số khu vực thuộc đồ án điều chỉnh QHC thành phố Hải Dương đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi