0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch Kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pptx)

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 1829 /QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Thời điểm quy hoạch: Năm 2021

- Mục tiêu: Đánh giá hiện trạng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa và tình hình triển khai các quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa giai đoạn 2010 - 2019; Xây dựng được các kịch bản và xác định nhu cầu vận tải đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, có xét đến năm 2050 trong mối tương quan với các phương thức vận tải khác; Đề xuất phương án quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa theo từng thời kỳ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và hạn chế ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; Đề xuất các giải pháp cơ chế, chính sách phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa cùng các phương án tổ chức thực hiện quy hoạch; Đánh giá tác động có thể xảy ra đối với môi trường trong thời kỳ quy hoạch và đề xuất các giải pháp ứng phó, giảm thiểu.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch Kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050

+ Các văn bản pháp lý

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ (.pptx):

+ Các bản đồ, bản vẽ kết nối cảng biển, kết nối giao thông trên toàn quốc

(huycuong - Thanhphuong99 - Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi