0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu và rộng hơn, các hiệp định song phương, đa phương, hiệp định thương mại, hiệp định bầu trời mở đòi hỏi những định hướng lâu dài bảo đảm sự phát triển bền vững cho hạ tầng hàng không nói riêng và ngành GTVT nói chung.Quy hoạch 236 và các quy hoạch chuyên ngành khác (đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy) được lập tại các thời điểm khác nhau nên kết nối giữa các phương thức vận tải này chưa đồng bộ.

- Từ đó, việc nghiên cứu, rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch phát triển GTVT hàng không đến nay; nghiên cứu kinh nghiệm, xu hướng phát triển ngành hàng không của các nước trên thế giới để lập Quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho phù hợp với thực tiễn, nguồn lực và phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước là hết sức cần thiết.

Được phê duyệt tại: QĐ số 336/QĐ-TTg  ngày 04/03/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Mục tiêu của Quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là: Xây dựng hệ thống cảng hàng không, sân bay hợp lý, theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận tải, hội nhập quốc tế sâu rộng và bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

* Thời điểm lập Quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(huentt-qtrinh98-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi