0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng – Thái Bình

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg)

- Vùng Quy hoạch bao gồm 15 tỉnh, thành phố của vùng Bắc Bộ, nằm trọn trong phạm vi lưu vực sông Hồng, sông Thái Bình, được giới hạn bởi:

   + Phía Bắc là biên giới với Trung Quốc, lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn.

   + Phía Tây Giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và lưu vực sông Mê Công.

   + Phía Đông giáp vịnh Bắc Bộ và các lưu vực sông suối ngắn tỉnh Quảng Ninh.

   + Phía Nam giáp lưu vực sông Mã, khu Bắc Trung Bộ.

- Mục tiêu của Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng – Thái Bình là: Xác định tiêu chuẩn phòng chống lũ cho hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đánh giá khả năng chống lũ của hệ thống trong bối cảnh có sự biến động về điều kiện thủy văn và hình thái sông ngòi. Đánh giá tác động của việc thay đổi hành lang thoát lũ của các quy hoạch chi tiết phòng chống lũ của các tỉnh, thành phố trên địa bàn vùng nghiên cứu đến khả năng thoát lũ của hệ thống. Từ đó xác định hành lang thoát lũ phù hợp cho các tuyến sông có đê. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy lũ trên hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình.

- Thời điểm lập Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng – Thái Bình: năm 2018

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Thuyết minh Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng – Thái Bình

*) Bản vẽ:

+ Bản đồ Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng – Thái Bình

(mailien-qtrinh98-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi