0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch sử dụng đất xã Hương Sơn giai đoạn 2021 - 2030, huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc

Định dạng tài liệu:(.pdf)

- Được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bình Xuyên

- Mục tiêu của đồ án quy hoạch sử dụng đất xã Hương Sơn giai đoạn 2021 - 2030, huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc: Xây dựng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Xuyên đáp ứng đủ yêu cầu về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện nói chung và các xã, thị trấn nói riêng trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của pháp luật, tạo ra công cụ hữu hiệu giúp các cấp chính quyền tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

* Thời điểm lập Quy hoạch sử dụng đất xã Hương Sơn giai đoạn 2021 - 2030, huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Bản vẽ:

+ QH01: Bản vẽ quy hoạch tổng hợp

+ QH02: Bản vẽ sử dụng đất

+ QH03: Bản vẽ không gian

+ QH04A: Bản vẽ thiết kế đô thị

+ QH04B: Bản thiết kế phương án đất doanh nghiệp

(huycuong-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi