0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu:  (.dwg), (.pdf)

- Huyện Đất Đỏ có tổng diện tích 189,58 km², Phía đông giáp huyện Xuyên Mộc và biển Đông, phía tây giáp huyện Long Điền và thành phố Bà Rịa, phía nam giáp biển Đông, phía bắc giáp huyện Châu Đức.

- Được phê duyệt tại: quyết định 443/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 phê duyệt quy hoạch tổng thể giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020, định hướng năm 2030

- Mục tiêu của Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là: là tài liệu pháp lý để xây dựng kế hoạch hoàn chỉnh mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, định hướng đến năm 2030, đảm bảo mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo quốc phòng, an  ninh và trật tự an toàn xã hội, xác định và phát huy các nguồn lực , xây dựng tiến độ và giải pháp thực hiện hàng năm , kế hoạch trung và dài hạn của tỉnh, xây dựng mạng lưới giao thông hợp lí liên hoàn giữa các phương thức giao thông vận tải: đường bộ, đường sắt, đường song, đường biển và đảm bảo liên thông giữa các mạng giao thông tỉnh với mạng giao thông vùng kinh tế trọng điểm và cả nước

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ giao thông huyện Đất Đỏ

+ Bản vẽ đường đô thị huyện Đất Đỏ

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi