0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển mạng lưới cấp nước sạch đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 - tỉnh Hải Dương

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Tỉnh Hải Dương nằm ở trung tâm châu thổ sông Hồng với diện tích 1.662km2, dân số 1.712.841 (thống kê năm 2010). Hải Dương có vị trí chiến lược quan trọng: nằm trong vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tâm điểm của tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh; nằm trong hành lang quốc gia và trên các hành lang giao thương quốc tế; có lợi thế phong phú về tài nguyên, đặc biệt là tiềm năng du lịch dịch vụ, có hệ thống đô thị, công nghiệp phát triển, cơ sở vật chất kỹ thuật cơ bản đồng bộ theo hướng hiện đại…Để đáp ứng những yêu cầu đó thì cần có sự đầu tư phát triển tương xứng về nhu cầu cho các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đặc biệt lĩnh vực cấp nước sạch là nhu cầu thiết yếu và cấp bách, không thể thiếu cho sản xuất, sinh hoạt và đời sống.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch tổng thể mạng lưới cấp nước sạch đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 - tỉnh Hải Dương: năm 2014

- Mục tiêu đồ án Quy hoạch tổng thể mạng lưới cấp nước sạch đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 - tỉnh Hải Dương: Nhằm cụ thể hoá quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương. Làm cơ sở định hướng và phát triển đồng bộ hệ thống cung cấp nước sạch, góp phần tiến tới đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên toàn Tỉnh để đáp ứng mục tiêu đến năm 2020 tỉnh ta cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Đáp ứng nhu cầu được cung cấp, sử dụng nước sạch sinh hoạt của người dân trong giai đoạn hiện tại và tương lai. Tạo môi trường và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân đô thị - nông thôn trên địa bàn Tỉnh. Đáp ứng yêu cầu cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất, kinh doanh và các hoạt động công ích khác theo định hướng phát triển của Tỉnh. Định hướng cho hoạt động khai thác, sử dụng, dự trữ và bảo vệ tài nguyên nước để đảm bảo tính bền vững, các vấn đề vệ sinh, môi trường trong hoạt động khai thác và cấp nước sạch. Làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch tổng thể mạng lưới cấp nước sạch đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 - tỉnh Hải Dương

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể mạng lưới cấp nước sạch đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 - tỉnh Hải Dương

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ ranh giới khu vực nghiên cứu

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng nguồn nước mặt tỉnh Hải Dương

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng nguồn nước ngầm tỉnh Hải Dương

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng và bảo vệ nguồn nước tỉnh Hải Dương

+ QH 05: Bản vẽ hiện trạng xây dựng và phát triển hệ thống cấp nước

+ QH 06: Bản vẽ quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước đến năm 2020

+ QH 07: Bản vẽ quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước đến năm 2030

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi