0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

- Hệ thống cảng biển Việt Nam thời gian qua đã có bước phát triển vượt bậc cả về chất và lượng, cơ bản đáp ứng được mục tiêu phát triển theo quy hoạch được duyệt, tạo động lực phát triển các khu kinh tế, công nghiệp - đô thị ven biển, đảm nhận tốt việc thông qua hàng hóa xuất nhập khẩu và vận tải hàng hóa bằng đường biển giữa các vùng miền trong cả nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đã hình thành các khu bến tổng hợp, công ten nơ, chuyên dùng hiện đại và Cảng cửa ngõ quốc tế thuộc mạng lưới vận tải hàng hải quốc tế tại hai đầu đất nước đủ sức cạnh tranh trong hoạt động cảng biển với các nước trong khu vực.

- Được phê duyệt tại: Quyết định 77/QĐ-TTg ngày 13/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

- Mục tiêu của Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là: Hoạch định phát triển cho cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, triển khai cụ thể hóa chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Đề xuất các giải pháp quản lý, thực hiện quy hoạch nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển cảng tại Việt Nam đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong đầu tư, khai thác cảng biển; đồng bộ giữa phát triển hạ tầng cảng biển và hạ tầng giao thông kết nối, giữa khai thác cảng biển và các dịch vụ sau cảng, tăng tính liên kết ngành, liên kết vùng trong phát triển cảng biển để góp phần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên quốc gia, giảm chi phí logistics. Tích hợp phát triển đồng bộ hạ tầng cảng biển với các hạ tầng phụ trợ bao gồm hạ tầng các cơ sở đóng mới sửa chữa, phá dỡ tàu biển; hạ tầng báo hiệu hàng hải; hạ tầng thông tin hàng hải; hạ tầng neo tránh trú bão cho tàu biển và các công trình phụ trợ khác để phát huy hiệu quả phát triển kinh tế hàng hải

* Thời điểm lập quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Huycuong-qtrinh98-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi