0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
QHNTM-Xã Đạp Thanh-H.Ba Chẽ-Tỉnh QuảngNinh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Khái toán kinh phí, dự án ưu tiên đầu tư

3- Bản vẽ

+ QH01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH02: Bản vẽ sơ đồ tổng hợp hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật

+ QH03: Bản vẽ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn

+ QH04: Bản vẽ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật

+ QH05: Bản vẽ quy hoạch khu trung tâm hành chính và trung tâm thương mại xã

+ QH06: Bản vẽ quy hoạch chi tiết các thôn

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi