0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
QHNTM-Xã Lương Mông-H.Ba Chẽ-T.Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, khái toán

2- Bản vẽ

+ QH01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH02: Bản vẽ sơ đồ tổng hợp hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật

+ QH03: Bản vẽ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn

+ QH04: Bản vẽ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật

+ QH05: Bản vẽ quy hoạch khu trung tâm xã

+ QH06: Bản vẽ quy hoạch cấp thôn

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi