0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
QHNTM-Xã Thanh Lâm-H.Ba Chẽ-T.Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Tờ trình+Quyết định phê duyệt

3- Bản vẽ

+ QH01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH02: Bản vẽ tổng hợp hiện trạng và đánh giá hiện trạng xây dựng

+ QH03: Bản vẽ định hướng phát triển điểm dân cư nông thôn

+ QH04: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

+ QH05A-G: Bản vẽ quy hoạch trung tâm xã

+ QH06A-H: Bản vẽ quy hoạch cấp thôn

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi