0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Thượng Quan giai đoạn 2010 – 2020 huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.xls)

* Thông tin đồ án quy hoạch:

- Mục tiêu của dự án lập Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Thượng Quan giai đoạn 2010 – 2020 huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn là: Giúp đánh giá thực trạng phát triển nông thôn của xã giai đoạn 2005-2010. Đánh giá mức độ đạt được so với bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Xây dựng quy hoạch phát triển nông thôn cấp xã theo tiêu chí mới. Đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch.

- Thời điểm lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Thượng Quan giai đoạn 2010 – 2020 huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn: năm 2012

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Thượng Quan giai đoạn 2010 – 2020 huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn+ Điều lệ quản lý

+ Các văn bản pháp lý

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

+ QH_02: Bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển không gian xã  nông thôn mới

+ QH_03: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

+ QH_04: Bản vẽ quy hoạch xây dựng

(nvl-qtrinh-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi