0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Đông Mai– Thị xã Quảng Yên (trước là huyện Yên Hưng) – Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2020

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Tỷ lệ bản vẽ:  1/5.000

Diện tích: 1683,47 ha

Vị trí: xã Đông Mai– thị xã Quảng Yên (trước là huyện Yên Hưng) – tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

Quy hoạch Chung

- Sơ đồ hiện trạng tổng hợp và đánh giá đất xây dựng, TL 1/5.000

- Sơ đô định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn, TL 1/5.000

- Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới giao thông, TL 1/5.000

- Sơ đồ định hướng mạng lưới kênh mương và thoát nước mưa, TL 1/5.000

- Sơ đồ định hướng mạng cấp nước, TL 1/5.000

- Sơ đồ định hướng mạng lưới thoát nước thải và vệ sinh môi trường, TL 1/5.000

- Sơ đồ định hướng mạng lưới cấp điện, TL 1/5.000

Quy hoạch chi tiết 1/1.000điểm dân cư Đường Uông Bí – Sông Chanh

- Bản đồ hiện trạng tổng hợp sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật, TL 1/1.000

- Bản đồ quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc, TL 1/1.000

- Bản đồ quy hoạch giao thông, TL 1/1.000

- Bản đồ quy hoạch chiều cao, TL 1/1.000

- Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa, TL 1/1.000

- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường, TL 1/1.000

- Bản đồ quy hoạch cấp nước, TL 1/1.000

- Bản đồ quy hoạch cấp điện, TL 1/1.000

- Bản vẽ hưỡng dẫn mẫu nhà và công trình

Quy hoạch chi tiết 1/500trung tâm văn hóa thể thao Đông Mai

- Bản đồ hiện trạng tổng hợp sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật, TL 1/500

- Bản đồ quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc, TL TL 1/500

- Bản đồ quy hoạch giao thông, TL 1/500

- Bản đồ quy hoạch chiều cao, TL 1/500

- Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa, TL 1/500

- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường, TL 1/500

- Bản đồ quy hoạch cấp nước, TL 1/500

- Bản đồ quy hoạch cấp điện, TL 1/500

- Bản vẽ hưỡng dẫn mẫu nhà và công trình

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi