Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đồng Rui, hiện trạng sử dụng đất xã Đồng Rui, quy hoạch sử dụng đất xã Đồng Rui, quy hoạch trung tâm xã Đồng Rui
Date published: 17.04.2015 | 11:37
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đồng Rui-H.Tiên Yên-T. Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Tờ trình, quyết định

3- Bản vẽ

+ 01: Bản vẽ hiện trạng tổng thê và đánh giá đất xây dựng

+ 02: Bản vẽ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật

+ 03: Bản vẽ định hướng phát triển điểm dân cư nông thôn

+ 04: Bản vẽ quy hoạch trung tâm xã

+ 05: Bản vẽ quy hoạch san nền và giao thông

+ 06: Bản vẽ quy hoạch cấp thoát nước

+ 07: Bản vẽ quy hoạch cấp điện trung áp

+ 08: Bản vẽ quy hoạch cấp điện hạ áp trung tâm xã

+ 09: Bản vẽ tổng hợp cấp điện trung áp trung tâm xã

+ 10: Bản vẽ quy hoạch chung cấp điện

+ 11: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

+ 12: Bản vẽ quy hoạch cấp điện chiếu sang, hạ áp

+ 13: Bản vẽ mẫu nhà và công trình

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file Word

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]