Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hà Lâu, hiện trạng sử dụng đất xã Hà Lâu, quy hoạch sử dụng đất xã Hà Lâu, quy hoạch trung tâm xã Hà Lâu
Date published: 18.04.2015 | 09:46
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hà Lâu-H.Tiên Yên-T. Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Tờ trình, quyết định

3- Bản vẽ

+ 01: Bản vẽ hiện trạng tổng hượp, đánh giá đất

+ 02: Bản vẽ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật

+ 03: Bản vẽ định hướng phát triển điểm dân cư nông thôn

+ 04: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ 05: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất, đánh giá đất trung tâm xã

+ 06: Bản vẽ quy hoạch thoát nước

+ 07: Bản vẽ quy hoạch san nền và giao thông

+ 08: Bản vẽ quy hoạch cấp điện

+ 09: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file Word

(ht-ntn

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]