Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hải Lạng, hiện trạng sử dụng đất xã Hải Lạng, quy hoạch sử dụng đất xã Hải Lạng, quy hoạch trung tâm xã Hải Lạng
Date published: 17.04.2015 | 11:16
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hải Lạng-H.Tiên Yên-T. Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Tờ trình, quyết định

3- Bản vẽ

+ 01: Bản vẽ quy hoạch san nền

+ 02: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ 03: Bản vẽ quy hoạch cấp nước

+ 04: Bản vẽ quy hoạch thoát nước chung

+ 05: Bản vẽ quy hoạch cáp điện

+ 06: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ông

+ 07: Bản vẽ quy hạ tầng kỹ thuật

+ 08: Bản vẽ quy hoạch phắt triển trung tâm xã

+ 09: Bản vẽ hiện trạng và đánh giá đất xây dựng

+ 10: Bản vẽ định hướng phát triển điểm dân cư

+ 11: Bản vẽ định hướng hạ tầng

+ 12: Bản vẽ hướng dẫn mẫu nhà và công trình

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file Word

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]