0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Phong Cốc– Thị xã Quảng Yên (trước là huyện Yên Hưng) – Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2020

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Tỷ lệ bản vẽ:  1/5.000

Diện tích: 1332,51ha

Vị trí: xã Phong Cốc– thị xã Quảng Yên (trước là huyện Yên Hưng) – tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

- Sơ đồ vị trí xã và mối liên hệ

- Sơ đồ hiện trạng tổng hợp và đánh giá đất xây dựng, TL 1/5.000

- Sơ đô định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn, TL 1/5.000

- Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, TL 1/5.000

- Bản đồ hiện trạng tổng hợp trung tâm xã, TL 1/2.000

- Bản đồ quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc trung tâm xã, TL 1/2.000

- Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông trung tâm xã, TL 1/2.000

- Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật trung tâm xã, TL 1/2.000

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện và chiếu sáng trung tâm xã, TL 1/2.000

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp thoát nước và VSMT, TL 1/2.000

- Bản vẽ hưỡng dẫn mẫu nhà và công trình

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi