Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phong Dụ, hiện trạng sử dụng đất xã Phong Dụ, quy hoạch sử dụng đất xã Phong Dụ, quy hoạch trung tâm xã Phong Dụ
Date published: 18.04.2015 | 09:47
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phong Dụ-H.Tiên Yên-T. Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Tờ trình, quyết định

3- Bản vẽ

Quy hoạch chung

+ 01: Bản vẽ đánh giá hiện trạng xã

+ 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ 03: Bản vẽ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật

Quy hoạch trung tâm xã

+ 04: Bản vẽ đánh giá hiện trạng trung tâm xã

+ 05: Bản vẽ quy hoạch thoát nước mưa

+ 06: Bản vẽ quy hoạch thoát nước thải

+ 07: Bản vẽ quy hoạch san nên

+ 08: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ 09: Bản vẽ tổng hợp kiến trúc cảnh quan

+ 10: Bản vẽ quy hoạch hạ áp chiếu sáng

+ 11: Bản vẽ quy hoạch cấp điện trung áp

+ 12: Bản vẽ quy hoạch cấp nước

+ 13: Bản vẽ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

+ 14: Bản vẽ hướng dẫn mẫu nhà và công trình

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file Word

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]