Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quảng Chính– huyện Hải hà– tỉnh Quảng Ninh
Date published: 13.04.2015 | 17:20
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quảng Chính– huyện Hải hà– tỉnh Quảng Ninh

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Tỷ lệ bản vẽ:  1/2.000

Diện tích: 854.7 ha

Vị trí: xã Quảng Chính– huyện Hải hà– tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ

+ QH-01: Bản đồ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới

+ QH-02: Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn

+ QH-03: Bản đồ quy hoạch chi tiết sản xuất công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật  

+ QH-04: Bản đồ quy hoạch chi tiết sản xuất nông nghiệp 

+ QH-05: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất khu trung tâm xã TL1/500

+ QH-06: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu trung tâm xã TL1/500

+ QH-08: Bản đồ định hướng kiến trúc cảnh quan khu trung tâm xã TL1/500

+ QH-19: Bản đồ định hướng quy hoạch san nền và giao thông khu chung tâm xã TL1/500

+ QH-10: Bản đồ định hướng phát triển mạng cấp điện trung tâm xã TL1/500

+ QH-11: Bản đồ định hướng phát triển mạng cấp nước trung tâm xã TL1/500

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(Ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]