0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quảng Minh– huyện Hải hà– tỉnh Quảng Ninh

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Tỷ lệ bản vẽ:  1/2.000

Diện tích: 16103.83 ha

Vị trí: xã Quảng Minh– huyện Hải hà– tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ

+ QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH-02: Sơ đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

+ QH-03: Sơ đồ quy hoạch mạng lưới cấp điện TL1/10000

+ QH-04: Sơ đồ quy hoạch mạng lưới cấp nước, thoát nước chung TL1/10000

+ QH-05: Sơ đồ quy hoạch giao thông và  mạng lưới kênh mương TL1/10000

+ QH-06: Sơ đồ quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc cảnh quan khu trung tâm xã TL1/500

+ QH-07: Sơ đồ quy hoạch cấp điện khu trung tâm xã TL1/500

+ QH-08: Sơ đồ quy hoạch giao thông và chuẩn bị kĩ thuật khu trung tâm xã TL1/500

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(Ht-dqh)>

 

(Ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi