0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quảng Thành– huyện Hải hà– tỉnh Quảng Ninh

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Tỷ lệ bản vẽ:  1/2.000

Diện tích: 2889.6ha

Vị trí: xã Quảng Thành– huyện Hải hà– tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ

+ QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH-02: Sơ đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

+ QH-03: Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn và phân vùng sản xuất

+ QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông và hệ thống mương tưới tiêu nội đồng

+ QH-05: Sơ đồ định hướng phát triển san nền, cấp nước và thoát nước chung

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(Ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi